Een gedicht plaatsen?
Home

De Kruisgang

Hij was het licht en de belofte,
maar werd door iedereen bespot;
wie heeft Zijn doornenkroon gevlochten,
O Golgotha, waarom dit lot?

Als een geslepen diamant
waren Zijn daden en gedachten,
maar 't kwaad verblindde ons verstand;
waarop wij hem terstond verachtten.

Wij brachten Hem naar bittre oorden
van al Zijn waardigheid beroofd
en 't Hemels Licht dat in Hem gloorde
werd aan het kruis door ons gedoofd,

Zijn Woord konden wij niet ontwijden;
hoewel Zijn lichaam werd geslacht
werd door Zijn kruisgang en Zijn lijden
de Blijde Boodschap thuisgebracht.

Ingezonden door Vleermuis

Beoordeel dit gedicht

Er is 5 keer gestemd.

Tags

© Copyright 2007 - 2019 / Scito Media