Een gedicht plaatsen?
Home

Daar hing je aan het kruis

Daar hing Je aan het kruis, Je was dood voor drie lange dagen.
Spijkers door Je handen en voeten geslagen.
Je werd verlaten door Je eigen vader,
zelfs Je beste vrienden hadden je verraden.
“Het is volbracht”, waren Je laatste woorden,
toch was dat niet het laatste wat we van je hoorden.
Je verrees, Je stond op uit het graf.
En zo verloste Je ons van onze straf.
Het mooiste cadeau dat ons ooit werd gegeven.
Jij stierf voor ons, maar dat bracht ons het leven.
En op mijn beurt, geef ik mijn leven aan jou.
En beloof ik U mijn eeuwige trouw.
En ook al faal ik keer op keer,
voor altijd bent U mijn Heer.
Ik zing nu “halleluja” en ‘k prijs Uw grote naam.
Uw pad, is de weg die ik wil gaan.

Beoordeel dit gedicht

Er is 5 keer gestemd.

Tags

© Copyright 2007 - 2019 / Scito Media