Een gedicht plaatsen?
Home

Losrukken

Hoe kan men nu van mij vragen dat ik
zonder versagen mijn dochter-lief lós
laat gaan?
Zíj die altijd de kérn vormde van mijn
bestaan...
Na zovele jaren lang ben ik nu bang dat
mij dat niet meer lukt.
Ook al zie ik haar niet meer, heb ik haar
van bínnen echt niet losgerukt.
Hoe zou dat ook ooit, met een kind uit
mij geboren? Zij gaat ínnerlijk niet verloren.

Ingezonden door Dakoyria

Beoordeel dit gedicht

Er is nog niet gestemd.

Tags

© Copyright 2007 - 2019 / Scito Media