Een gedicht plaatsen?
Home

Gerustgesteld?

Wat is er toch ooit misgegaan?
Heb ik dan zoveel misdaan?
Ik benaderde een intuïtief
begaafd mens,
met maar één grote wens:
úitleg van wat er gaande is.
Een goede verstandhouding die
ik steeds mis.
Ik werd nogal gerustgesteld.
Aan míj lag het niet, zo werd
mij gemeld.
Wáárom dan tóch dat schuld-
gevoel? Ik kan het niet richten,
het mist er zijn doel.
Lóslaten is steeds wat ik hoor.
Hóe dan, wanneer, waaraan ik
me stoor...
Geen móeder laat haar kind
helemaal gaan, al is datzelfde
'kind' allang op eigen benen gaan
staan.

Ingezonden door Dakoyria

Beoordeel dit gedicht

Er is 2 keer gestemd.

Tags

© Copyright 2007 - 2019 / Scito Media