Een gedicht plaatsen?
Home

Vroeger was niet alles beter...

Graag werd ik in mijn jonge jaren verwend
Ik zag er bijvoorbeeld Toby Rix, wát een vent!
Allerlei toeters en bellen in één man vereend
Misschien toen zijn optreedpak nog geleend?

Ik kom op wat húidig vermaak: Holland's got
talent, een góede zaak!
Vergeleken met vroeger, het gehalte zo hóóg.
Ík die vroeger naar veel minder wel toog...

Mijn mams spaarde voor een uitje van de
buurtvereniging Wat was je opgewonden als
je ernaar toe ging!
Er is heel veel veranderd, gelukkig ook in
positieve zin Zo een t.v.-programma van nu
houden we er absoluut in.

Dakoyria, 2016.

Ingezonden door Dakoyria

Beoordeel dit gedicht

Er is nog niet gestemd.

Tags

© Copyright 2007 - 2019 / Scito Media